O NAMA

PHARMACEUTICAL BALKANS D.O.O. je mlada farmaceutska kompanija koja proizvodi i promoviše proizvode koji su se dobro pokazali u drugim državama. Uz pomoć naših proizvodnih pogona koji su usklađeni sa GMP principima, specijalizovani smo za promociju farmaceutskih brendova i ugovorenu proizvodnju.

Usluge upravljanja projektima, analitike i regulatornih pitanja koje pružamo će pomoći vašem poslovanju da dostigne svoje poslovne ciljeve na srpskom tržištu. Partnerstvo sa nama vam može pomoći da dostignete uštede u vezi sa tehnologijom, ljudstvom i znanjem. Naša ponuda podrazumeva stručne savete i prilagođena rešenja za svaki deo farmaceutskog lanca vrednosti.

SaradnjaNaši partneri

Naš glavni partner je Arterium Corporation, čije farmaceutske proizvode promovišemo i stavljamo na tržište u skladu sa nizom ekskluzivnih ugovora. Kompanija poseduje različit portfolio generičkih, originalnih proizvoda i proizvoda za zdravlje životinja i predstavlja drugog najvećeg učesnika na ukrajinskom farmaceutskom tržištu u smislu obima prodaje.

Kroz partnerstvo sa kompanijom Arterium, promovišemo respiratorni proizvod Resistol, lansiran 2016. godine, i kardiovaskularni proizvod – Dioflan.

Otvoreni smo i fleksibilni za ostvarivanje dugoročne saradnje. Da saznate više o mogućnostima ulaska u partnerski odnos, molimo vas, kontaktirajte nas.

NudimoNaše usluge

Upravljanje projektima
Istraživanje i razvoj
Proizvodnja
Analitičke usluge
Regulacione usluge
Delegiranje poslova