Želim da prijavim neželjenu reakciju na lek

Farmakovigilanca

Nijedan lek nije apsolutno bezbedan. Drugim rečima, nijedan lek nije oslobođen rizika. Neželjene reakcije mogu da prate svaku terapijsku primenu lekova. Iako su mnogi od rizika poznati u trenutku registracije leka, neke informacije o njegovom bezbednosnom profilu izlaze na svetlo kasnije, nakon stavljanja leka u promet i povećanja njegove primene.

Zato je od velikog značaja praćenje bezbednosti svih lekova od njihovog stavljanja u promet – poznato kao farmakovigilanca. Krajnji cilj farmakovigilance je zaštita javnog zdravlja, stavljajući bezbednost pacijenta u sam fokus.

Sistem Farmakovigilance Pharmaceutical Balkansa ima za cilj praćenje bezbednosti i efikasnosti lekova tokom čitavog životnog ciklusa leka. Identifikovani neželjeni događaji ili nedostatak efikasnosti ukazuju na to da su potrebna dalja ispitivanja na leku.

Ako imate bilo kakvu informaciju o neželjenoj reakciji na lek i/ili izostanku efikasnosti leka, molim Vas, pošaljite nam elektronsku poruku (e-mail) na: Mikhail.Kozma@phbalkans.rs ili popunite obrazac (preuzeti obrazac ovde) i pošaljite elektronski na prethodno navedeni e-mail ili kontaktirajte naše Odgovorno lice za farmakovigilancu putem telefona: +381 (0)64 860 2450.

Hvala Vam najlepše što doprinosite bezbednosti i efikasnosti naših lekova tako što nas informišete o vašem iskustvu u vezi sa primenom leka.